Hvornår visiterer PPR?

Hvad sker der før visitationen?

Hvad er en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) i PPR's specialteam?

Hvornår bliver jeg kontaktet af PPR efter visitationen?

Kan jeg besøge specialundervisningstilbuddet inden jeg siger ja tak?

Hvor kan jeg klage over PPR's afgørelse?

Hvordan starter mit barn i specialundervisningstilbud?