Tidlig indsats og støtte

Det er vigtigt at sætte tidligt ind, når der opstår bekymring for børn og unges læring og udvikling.

Billede af pige

Den tidlige indsats er vigtig

Den tidlige indsats kan være i form af skolens organisering af undervisningen og støtte til den enkelte elev.

Det kan også være inddragelse af PPR i forhold til rådgivning og vejledning af de voksne omkring eleven.

Oftest vil disse to indsatser kombineres, hvilket giver en mere helhedsorienteret tilgang til arbejdet med at øge elevens trivsel og læring.

Del indhold